Privatlivspolitik

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos:

Frisør Team Rønnow – CVR: 30299663

Som følge af din aftale med Team Rønnow accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

  1. Generelt
  2. Personoplysninger

2.1   Hvad er personoplysninger?

2.2   Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3   Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4   Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5   Retten til adgang til dine personoplysninger?

2.6   Retten til berigtigelse af dine personoplysninger?

2.7   Retten til sletning af dine personoplysninger?

2.8   Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

  1. Kontakt

 

1 . Generelt

Gennem din aftale med Team Rønnow indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelseforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”)

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du han kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2. Personoplysninger

2.1   Hvad er personoplysninger?

Team Rønnow beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til behandling. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2   Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Team Rønnow består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Team Rønnow.

Ved ophør som kunde i Team Rønnow vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2007 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysninger indtil tidligst udgang af 2022. når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3   Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmeste til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Team Rønnow.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for at Team Rønnow (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis personoplysninger.

2.4   Retten til indsigt i dine personoplysninger.

Du har som kunde hos Team Rønnow ret til at få Team Rønnows bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettet til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Team Rønnow. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5   Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Team Rønnow uden unødig forsinkelse.

2.6   Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Team Rønnow uden unødvendig forsinkelse, hvis Team Rønnow ikke forsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Team Rønnow i henhold til gældende lovgivning, er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettet.

2.7   Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Team Rønnows IT-system eller fysisk i et aflåst skab.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8   Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registeret om dig hos Team Rønnow, skal du rette henvendelse til Team Rønnow på teamronnow@hairtools.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registeret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Team Rønnows behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300København K

Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsyn.dk

Med venlig hilsen
Team Rønnow

Senest revideret: 15/6-2018

Skriv til Frisør Team Rønnow

Vi vil gerne høre fra dig. Er der noget du vil vide mere om, har du spørgsmål eller andet så skriv gerne til os.
Udfyld kontaktformularen herunder og klik send.

Contact Form Loader

Frisør & Fiske Spa

Kontaktoplysninger

Team Rønnow

Henrik Nielsens Plads 4
9300 Sæby
Telefon 98462475
CVR nr.: 30299663

Massage

Kontaktoplysninger

Rikke Hjortnæs

Henrik Nielsens Plads 4
9300 Sæby
Telefon 98462475
CVR nr.: 32221769

Copyright 2018 © Team Rønnow | Leveret af www.coolcomputer.dk